Ekologická likvidace acetylenových lahví

Společnost Technovit a.s. v Ústí nad Labem se zabývá 100% ekologickou likvidací vyřazených acetylenových lahví, výrobou nově vyvinuté ekologicky nezávadné plnící hmoty do acetylenových lahví a nabízí vám i další služby související s tlakovými lahvemi obecně.

100% ekologicky bezpečná technologie likvidace acetylenových lahví

Technovit, jako jediná společnost na světě, nabízí certifikovanou a ekologicky bezpečnou technologii likvidace acetylenových lahví. Tato technologie 100% recykluje všechny části acetylenových lahví obsahujících azbestovou i bezazbestovou hmotu.

Povolení pro přeshraniční přepravu

K přeshraniční přepravě vyřazených acetylenových lahví je potřeba povolení Ministerstev životního prostředí v zemi původu odpadu, všech tranzitních zemí a Ministerstva životního prostředí České republiky.

Technovit ve spolupráci s původcem odpadu zajistí všechny dokumenty k získání povolení.

Přeprava

Technovit zajistí přeshraniční přepravu vyřazených acetylenových lahví do našeho závodu certifikovanou přepravní společností, která má všechna platná školení a povolení pro přepravu nebezpečného odpadu.

Příprava lahví

Po doručení vyřazených acetylenových lahví do našeho závodu jsou lahve roztříděny podle druhu rozpouštědla. Lahve jsou zbaveny čepiček a ventilů.

Destilace rozpouštědla

Destilace acetonu z lahve probíhá ve vodní lázni. Destilace DMF z lahve probíhá ve speciálně upravené plynové peci. Vydestilovaná rozpouštědla jsou používána k druhotnému využití.

Znehodnocení

Propalem ventilového závitu a těla lahve dochází k jejich znehodnocení a k zamezení zneužití lahve při následné přepravě k finální recyklaci.

Roztavení v pecích

Vítkovice Heavy Machinery provozuje elektrické obloukové pece na zpracování oceli a výrobu ocelových výrobků, kde znehodnocené acetylénové lahve slouží jako základní vstupní surovina.

Azbest je nebezpečný pouze svou vláknito-krystalickou strukturou. Jeho roztavením teplotou nad 1150°C, což je jeho tavný bod, přechází na neškodný inertní minerál.

Naši klienti